Loại hình đào tạo

Loại hình đào tạo

–         Đào tạo hệ trung cấp chính quy.

–         Đào tạo hệ trung cấp tại chức.

–         Đào tạo nghề.

–         Kỹ thuật viên kế toán – tin học, tin học.

–         Đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề.

–         Hợp tác đào tạo:

+ Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: đào tạo các lớp chuyên đề ngắn hạn.

+ Trường Cao đẳng  Kinh tế đối ngoại: đào tạo hệ cao đẳng các ngành liên quan.

+ Trung tâm dạy nghề quận Phú Nhuận Tp. HCM.

+ Liên thông  với  các Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Long An, Đại học Lạc Hồng, Đại học Bình Dương, Đại học Bán công Tôn Đức Thắng , Đại học Mở Tp. HCM, các trường cao đẳng và đại học khác trong thành phố.

+ Liên thông với các trường nước ngoài như: Singapore, Úc, khi học sinh tốt nghiệp có 500 điểm TOEFL  trở lên.

□  Chuyên ngành đào tạo:

Đào tạo hệ trung cấp: Đào tạo 3 chuyên ngành.

+ Kế toán doanh nghiệp : Doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ, hành chánh sự nghiệp.

+ Tài chính ngân hàng : Tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, thuế.

+ Tin học ứng dụng : Tin học ứng dụng, kỹ thuật lập trình, Lắp đặt bảo trì máy tính và Mạng

□ Cơ cấu tổ chức:  Gồm 04 phòng chức năng và 04 khoa .

□ Đối tượng tuyển sinh:

–         Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương: học 2 năm.

–         Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc hoàn tất chương trình lớp 12: học 2 năm và 3 tháng.

□ . Khả năng làm việc của học sinh khi ra trường:

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:

+ Làm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ở mọi thành phần kinh tế. Cụ thể là:

·      Kế toán tiền lương.

·      Báo cáo thuế.

·      Kế toán giá thành, kế toán công nợ.

·      Kế toán vật tư…

+ Làm nhân viên kế toán tại các đơn vị quản lý nhà nước, như:

·      Nhân viên kế toán, tài chính tại UBND các cấp ( Tỉnh, Huyện, Xã ).

·      Nhân viên kế toán BHXH Việt Nam.

·      Nhân viên cục thuế, chi cục thuế.

– Chuyên ngành Tài chính ngân hàng:

+ Làm các công việc thuộc lĩnh vực tài chính tiền tệ tại các doanh nghiệp hoặc các đơn vị quản lý nhà nước.  Cụ thể là:

·      Tín dụng ngân hàng.

·      Bảo hiểm, thuế.

·      Quản lý ngân sách nhà nước…

·      Thị trường chứng khoán

–  Chuyên ngành Tin học ứng dụng:

+ Làm các công việc thuộc lĩnh vực tin học tại các doanh nghiệp hoặc các đơn vị quản lý nhà nước. Cụ thể là:

·      Tin học ứng dụng tại các trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn…

·      Kỹ thuật lập trình tại các trung tâm, công ty trong tỉnh và thành phố.

·      Quản lý mạng tại các dịch vụ internet.

·      Làm việc trong các công ty thuộc lĩnh vực tin học: phần mềm, phần cứng,  quảng cáo, xử lý ảnh…

·      Lắp ráp bảo trì máy tính và mạng.