Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì vẫn bị phạt cảnh cáo. Đây là hướng dẫn của dự thảo Thông tư về xử phạt thuế, do Bộ Tài chính công bố ngày 16-4.
Theo quy định hiện hành, DN nộp hồ sơ khai thuế chậm so với hạn cuối từ một đến năm ngày thì không bị phạt. Vì vậy một số DN tránh quá tải vào ngày hạn chót cũng “tranh thủ” làm thủ tục trễ vài ngày.
Việc khai thuế trễ đến 40 ngày bị phạt đến 4 triệu đồng. Khai thuế trễ đến 90 ngày hoặc trễ quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc khai thuế tạm tính theo quý trễ quá 90 ngày nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì phạt đến 5 triệu đồng.
DN chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin từ một đến 10 ngày mà không có tình tiết giảm nhẹ cũng bị phạt đến 1 triệu đồng, trong khi hiện nay nộp trễ dưới 10 ngày thì không bị phạt.

(Theo Pháp luật TPHCM)