Thời khóa biểu

Thời khóa biểu dành cho học sinh trường SAFI

T hời khóa biểu dành cho học sinh trường Trung Cấp Tổng Hợp Sài Gòn. Thời khóa biểu này được cập nhật hàng tuần vào chiều Thứ Sáu (hoặc Thứ Bảy) để cho các bạn học viên nắm bắt được lịch học của tuần tiếp theo. Vì thời khóa biểu chỉ dùng trong tuần không mang tính tra cứu nên sẽ không được lưu lại.

Hàng tuần các bạn sinh viên tổng hợp sài gòn nhớ vào web để xem thời khóa biểu nhé!

Từ 22/06 đến 28/06/2020

Từ 15/06 đến 21/06/2020

Chúc các bạn một tuần học tập thật hiệu quả