UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4077/TB-ĐHTV

 

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ Văn bản số 3298/UBND-VX ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Trà Vinh và Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn;
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020, cụ thể như sau:
1.Ngành tuyển, đối tượng tuyển:
– Ngành: Giáo dục mầm non. Đối tượng tuyển: người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Sư phạm mầm non, Giáo dục mầm non.
– Ngành: Giáo dục tiểu học. Đối tượng tuyển: người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Sư phạm tiểu học, Giáo dục tiểu học.
* Lưu ý: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hình thức tuyển: Xét tuyển
– Tiêu chí xét tuyển: thí sinh có bằng trung cấp, cao đẳng và có kết quả học tập toàn khóa đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,0 điểm trở lên (theo thang điểm 4).
– Nguyên tắc xét tuyển: theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ điểm cao xuống thấp, có tính đến các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tuyển theo chỉ tiêu được giao.
3. Tổ chức đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời
lượng; thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo đối với người tốt nghiệp trung cấp học 2,5 – 3 năm, tốt nghiệp cao đẳng
học 1,5 – 2 năm).
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);
b. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
c. 02 bản sao có chứng thực bảng điểm toàn khóa bậc trung cấp, cao đẳng;

d. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT;
e. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh và giấy chứng minh nhân dân;
f. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
g. 04 ảnh màu (chụp theo kiểu CMND) cỡ 3 x 4cm, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển).

h. Giấy xác nhận công tác
5. Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển
– Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: đến hết ngày 25/9/2021.
– Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: từ tháng 2 – 10/2020, xét tuyển hàng tháng khi đủ số lượng tổ chức lớp học.
– Phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 100.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).
– Phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh/hồ sơ.
6. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
 VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN
 Số 327 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 Số 10/18 Xuân Diệu, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 Số 49A Đường số 3, P Bình Hưng Hoà A, Q Bình tân, TP. Hồ Chí MInh
 ĐT: (028) 38.113.033 –  0903 871 447

 ĐT Đường dây nóng: 0908 021 627 – Webside: //aclarocco.com
 VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
 Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh ĐT: 0294 6274 222

 Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại các địa chỉ trên hoặc truy
cập Website: //rdi.tvu.aclarocco.com – E-mail: [email protected]

 

Nơi nhận:

Ban Giám hiệu (b/c);

Trường TC Tổng hợp Sài Gòn;

Các đơn vị có liên quan;

Lưu: VT, VPTNL.

HIỆU TRƯỞNG