ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
   

 

Số:  4075 /TB-ĐHTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12. năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo đại học hệ từ xa năm 2020          

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ Văn bản số 3375/GDĐT-GDCN&ĐH, ngày 27/11/2012 và Văn bản số
3439/GDĐT-GDCN&ĐH, ngày 10/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Trường Đại học Trà Vinh đặt trạm đào tạo từ xa tại
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn (nay là Trường Trung cấp
Tổng hợp Sài Gòn);
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ từ xa năm
2020, mở tại Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn, cụ thể như sau:

Ngành tuyển, đối tượng và hình thức tuyển:

 1. Ngành tuyển, hình thức tuyển (Xét tuyển không phải qua kỳ thi tuyển)

Mã Ngành   Ngành

 1. 7340301 Kế toán
 2. 7380101 Luật
  3. 7340101 Quản trị kinh doanh
  4. 7480201 Công nghệ thông tin
  5. 7760101 Công tác xã hội
  6. 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  7. 7220201 Ngôn ngữ Anh
  8. 7340201 Tài chính – Ngân hàng
  9. 7620101 Nông nghiệp
  10. 7620301 Nuôi trồng thủy sản
  11. 7640101 Thú y
  2. Đối tượng tuyển
  – Tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
  – Tốt nghiệp trung cấp (đã có bằng THPT hoặc được công nhận hoàn thành
  các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định).
  – Tốt nghiệp cao đẳng hoặc tốt nghiệp đại học khác với ngành đăng ký.
  3. Tổ chức đào tạo
  Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt
  nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học
  phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng; thời gian đào tạo tùy thuộc vào số
  lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ
  thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo như sau: người tốt nghiệp THPT học 4 – 5 năm;
  người tốt nghiệp trung cấp học 2,5 – 3 năm (áp dụng tuyển sinh đối với ngành Luật
  và Kế toán); người tốt nghiệp cao đẳng học 1,5 – 2,5 năm; người có bằng đại học
  khác ngành học 2 – 2,5 năm).
  4. Danh hiệu tốt nghiệp

Kết thúc khoá học, sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học
hệ từ xa theo hệ thống văn bằng quốc gia, có giá trị như các loại văn bằng khác,
được tham gia các chương trình đào tạo sau đại học.
5. Thời gian và hình thức học
Loại hình đào tạo trực tuyến – từ xa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vừa làm
vừa học, tiết kiệm được thời gian tập trung đến trường. Sinh viên chủ động học tập
theo sách, các học liệu, học trực tuyến trên mạng Internet hoặc các phương tiện hỗ
trợ đi kèm. Thời gian tập trung ôn tập được ưu tiên bố trí vào các ngày thứ bảy và
chủ nhật.
6. Địa điểm học
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Trường ưu tiên sẽ bố trí lớp ôn
tập và thi tại Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn, hoặc sinh viên có thể tham gia
ôn tập tại các địa điểm khác do trường tổ chức (nếu có nhu cầu).
7. Học phí
Sinh viên có trách nhiệm đóng góp học phí theo từng đợt học trên cơ sở số
môn học do sinh viên đăng ký‎ và tham gia học, mức học phí từ 300.000 –
330.000đ/tín chỉ.
8. Hồ sơ nhập học gồm
– Phiếu dự tuyển (Theo mẫu thống nhất chung của Trường);
– Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm/học bạ (bản sao có chứng thực);
– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);
– Bản sao có chứng thực bằng THPT hoặc bảng điểm tốt nghiệp các môn văn
hóa THPT;
– 02 ảnh cỡ 3 x 4 chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở
mặt sau ảnh);
– Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
9. Phát hành và nhận hồ sơ
 VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN

Ø Số 10/18 Xuân Diệu, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
É ĐT: (028) 38.113.033 – 0901 310 872 – 0903 871 447

É ĐT Đường dây nóng: 0908 021 627 – Webside: //aclarocco.com
‚ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

KHU 1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Ø Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

É ĐT: 02946 274 222

 • Phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 240.000đ/bộ hồ sơ (bao gồm phí hồ sơ và phí đăng
  ký dự tuyển)
  · Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2020
  · Khai giảng: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng học viên.
  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại các địa chỉ trên hoặc truy cập
  website: //rdi.tvu.aclarocco.com – Email: [email protected]
Nơi nhận:

–    BGH Trường ĐHTV;

–    Trường TC TC-KT-TH Sài Gòn;

–    Các đơn vị có liên quan;

–    Lưu: VT, VPTNL.

    HIỆU TRƯỞNG