Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi tốt nghiệp Khoá K11 Hệ 2 năm

Hiệu trưởng trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn thông báo lịch thi tốt nghiệp khoá K11 hệ 2 năm như sau:

 1/ KHỐI K11 (HỆ 2 NĂM ) NGÀNH KẾ TOÁN :

  • Ngày 08/11/2018 lúc 18H00 Thi môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
  • Ngày 09/11/2018 lúc 18H00 Thi môn KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 2/ KHỐI K11 (HỆ 2 NĂM ) NGÀNH TÀI CHÍNH :

  • Ngày 08/11/2018 lúc 18H00 Thi môn THUẾ
  • Ngày 09/11/2018 lúc 18H00 Thi môn NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

                                             KT. HIỆU TRƯỞNG                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

                                            Th.S Nguyễn Đức Qui