Trường Tổng Hợp Sài Gòn

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN

– Quyết định số 4886/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn;
– Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 cùa Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài gòn thành Top game tài xỉu ;